Vergeten Vergezichten: het torentje van Udde

In de serie Vergeten Vergezichten zijn we vandaag alweer aanbeland bij het torentje van Udde. Oorspronkelijk deel van een groter bouwwerk bestaande uit uit een kasteel, twee boerderijen en een kapel, rest er na de roerige periode van de Udse Twisten nog slechts 1 toren.

In de 19de eeuw is het torentje lange tijd eigendom van de adelijke Duitse familie Von Viersen, maar die ziet zich om financiƫle redenen genoodzaakt het torentje in 1908 van de hand te doen. Het onderhoud van het inmiddels flink verzwakte buitenwerk was simpelweg te kostbaar.

De periode hierop volgend komt de toren door hevige wisselingen in het grondwaterpijl zo'n anderhalve meter lager te liggen, waardoor heden ten dage van de oorspronkelijke hoogte nog slechts tweederde te bewonderen is. Ook moet door vandalisme een deel van het zijsteven het ontgelden en verdwijnt het originele glas-in-lood waarop volgens de overlevering het voor de regio zo kenmerkende vlaagklaeppen stond afgebeeld.

Vandaag de dag doet het torentje na een grondige renovatie dienst als coachings- en ontmoetingscentrum voor de overkoepelende arbeidsregio Eek en Udde. Zeker een bezoekje waard!

image