Colofon

Zomp Magazine #1

Teksten en foto’s: Gerben Schmidt
Taalbeheersing en Waarom niet gelezen: Danibal
Glim: Gemma Pauwels