Voorwoord

Om te zeggen dat het oeuvre van H.T. van Rijsbergen nooit echt van de grond is gekomen, is een understatement: zijn gehele werk bestaat immers slechts uit beginzinnen. Of beter gezegd: aanzetten tot beginzinnen. Toch bieden deze haperende, en vaak onuitgewerkte beginnetjes een heldere kijk op hoe veelzijdig en kleurrijk Rijsbergens oeuvre had kunnen zijn, wanneer hij zich over zijn initiële koudwatervrees heen had weten te zetten.

Hier voor het eerst bijeengebracht zijn alle 7 beginzinnen, en een dankwoord uit 1974. Een schets voor een essay dat van Rijsbergen in ’82 schreef en die hem in de daarop volgende jaren diverse aanmoedigingsprijzen opleverde, is helaas verloren gegaan.