Ingezonden brief (2)

Terugkomend op uw schrijven d.d. 2 september j.l. denk ik dat links in de hoek het antwoord zou moeten zijn. Ja, ik denk toch links. Rechtsachter zou overigens ook kunnen hoor. Ik laat het aan u over. Ik denk links.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Martin Strooifelt